792 123 223, 787 185 725, sekretariat: 33 810 15 64 mmsportbielsko@gmail.com

Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
– przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia 2019 do 7 stycznia 2020.
– przerwa zimowa potrwa od 13 stycznia 2020 do 24 stycznia 2020.