519561892, sekretariat: 33 810 15 64 mmsportbielsko@gmail.com

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do szkoły na rok szkolny 2020/2021

Pragniemy poinformować, iż w dniach 25-29 maja 2020 zostały wysłane umowy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po otrzymaniu korespondencji należy:

1. Zapoznać się z treścią umowy
2. Zaparafować każdą ze stron oraz podpisać w miejscu wyznaczonym na dwóch egzemplarzach umowy – koniecznie przez obojga rodziców!
3. Odesłać na adres:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa MM Sport
ul. M. Boruty-Spiechowicza 24
43-300 Bielsko Biała
Jeżeli w tym momencie nie jest możliwe odesłanie formą tradycyjną prosimy o wysłanie podpisanego SCANU umowy na adres: mmsportbielsko@gmail.com
4. Do korespondencji proszę dołączyć:
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do szkoły sportowej
– 2 zdjęcia dziecka w formacie legitymacyjnym

Rodzice dzieci, których rodzeństwo jest już uczniem naszej szkoły, mogą odebrać umowy w sekretariacie szkoły do dnia 15 czerwca 2020