519561892, sekretariat: 33 810 15 64 mmsportbielsko@gmail.com

 

Drodzy Rodzice

Po długiej przerwie wróciliśmy do szkoły z czego się bardzo cieszymy, jednak pandemia nadal trwa, dlatego organizacja szkoły wygląda trochę inaczej.
Ważne informacje:
1. Podczas przyprowadzania i odprowadzania dzieci rodzice i opiekunowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa i pozostają w STREFIE RODZICA. Uczeń na teren szkoły wchodzi sam.
2. Uczniowie nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły.
3. Uczeń z objawami chorobowymi (podwyższona temperatura, kaszel, ogólne osłabienie) powinien pozostać w domu.
4. Rodzic ma obowiązek być dostępny pod numerem telefonu, który podał w dokumentacji szkolnej. W przypadku nie odebrania telefonu ze szkoły ma obowiązek niezwłocznie oddzwonić.
5. Rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko w przypadku pojawienia się ucznia symptomów chorobowych.
6. Wszystkie sprawy niezbędne do załatwienia osobiście w sekretariacie szkoły prosimy poprzedzać telefonicznym ustaleniem terminu
7. Numery kontaktowe:
– sekretariat:                   519 561 892
– koordynator ds sportu  787 185 725
– dyrektor szkoły             505 433 919
8. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie klas 1-4, w uzasadnionych przypadku Dyrektor szkoły może wydać zgodę na pozostanie w szkole  po lekcjach dla  ucznia ze starszej klasy.
9. Organizacja świetlicy:
KLASY 1A I 2A
RANO:
6:30 – 7:15 I PIĘTRO (PRZYPROWADZANIE DZIECKA):
7:15 – 8:20 PARTER  (PRZYPROWADZANIE DZIECKA):
PO POŁUDNIU:
14:50-17:00 PARTER (ODBIERANIE DZIECKA):
KLASY 2B, 3A, 3B, 4
RANO:
6:30 – 8:20 I PIĘTRO (PRZYPROWADZANIE DZIECKA)
PO POŁUDNIU :
14:50 – 17:00 I PIĘTRO (ODBIERANIE DZIECKA)
Drodzy Uczniowie
Wasz pobyt w szkole będzie uwarunkowany kilkoma obostrzeniami:
1. Staraj się nie kontaktować bezpośrednio z uczniami z innych klas
2. Na przerwie przebywasz w swojej sali lekcyjnej razem z nauczycielem dyżurującym
3. Przemieszczanie po korytarzu szkolnym zminimalizuj do czasu niezbędnego do załatwienia sprawy.
4. Spożywanie posiłków na stołówce szkolnej odbywa się wg ustalonego harmonogramu
5. Jeśli korzystasz ze stołówki i świetlicy szkolnej zawsze siadaj przy tym samy stoliku
6. Przybory szkolne staraj się zostawiać w szkole i nie wymieniać nimi z kolegami