519561892, sekretariat: 33 810 15 64 mmsportbielsko@gmail.com

REKRUTACJA 2019/2020
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Małego Mistrza Sportu pragnie poinformować, iż rozpoczęliśmy nabór

Do klas:
– pierwszej
– drugiej
– trzeciej
Realizacja podstawy programowej MEN oraz programu sportowego przygotowania ogólnorozwojowego na zajęciach sportowych: szachy, tenis, pływanie, judo, taniec, gimnastyka

Do klas:
– czwartej
– piątej
Realizacja podstawy programowej MEN oraz programu wczesnej specjalizacji sportowej w dyscyplinach: judo, taniec, szachy, tenis.
Planowana jest również specjalizacja pływacka w przypadku zapisania wymaganej liczby dzieci.

Do klasy
– szóstej
Realizacja podstawy programowej MEN oraz programu pełnej specjalizacji sportowej w dyscyplinach tenis, judo, taniec, szachy
Planowana jest również specjalizacja pływacka w przypadku zapisania wymaganej liczby dzieci.

Do klasy:
-siódmej
Realizacja podstawy programowej MEN oraz programu pełnej specjalizacji sportowej w dyscyplinie tenis

Dyrekcja Szkoły Podstawowej MM Sport