519561892, sekretariat: 33 810 15 64 mmsportbielsko@gmail.com

 

Drodzy Rodzice

W związku z zaistniałą sytuacją z dniem 30.03.2020r. realizacja programu nauczania zostaje przeniesiona na płaszczyznę zdalną. W trosce o dobro ucznia pragniemy dostosować naukę do panujących realiów. Wiemy jak ciężko jest realizować proces nauczania w obecnym momencie. Zdajemy sobie sprawę, że bez Państwa pomocy Nasze wspólne dzieci nie poradzą sobie z przyswajaniem nowych treści. Dlatego zwracam się do Państwa o wsparcie działań nauczycieli i pracy własnych pociech. Zrobimy wszystko aby dzieci realizowały podstawę programową w granicach zdrowego rozsądku. Niemożliwe jest prowadzenie lekcji wg dotychczasowego planu, dlatego stworzyliśmy tymczasowy plan lekcyjny obejmujący zajęcia dydaktyczne oraz sportowe.

Jednocześnie pragnę Państwa uspokoić, gdyż w obecnym systemie edukacji dzieci najmłodsze mają dokładnie 3 lata na opanowanie wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej. Z naszej strony wszystkie działania są i będą przemyślane tak aby uczniowie przeszli przez ten trudny czas i otrzymali promocję do następnej klasy.

Mając na uwadze bezpieczne i higieniczne warunki nauki, możliwości psychofizyczne dzieci zwracamy uwagę na fakt aby uczeń przebywał ( pracował) przed komputerem w sumie nie dłużej niż w klasach 1-3 – 1 godzina dziennie, w klasy starszych – 2 godziny dziennie. Powyższe ograniczenia czasowe nie dotyczą prac wykonywanych bez użycia komputera (ćwiczenia w zeszycie, praca z książką, prace plastyczne, projekty itp.).

Rodzaj przekazywanych materiałów będzie dostosowany do poziomu edukacyjnego dzieci tak aby mogły one pracować w miarę możliwości samodzielnie!!!

W celu właściwego przebiegu informacji między Państwem a Szkołą proponujemy kontakt tylko drogą mailową lub przez platformę CLASSROOM. Każdy nauczyciel będzie odpowiadał na Państwa pytania codziennie w godzinach 9:00-9:30 oraz 17:00-17:30.

 1. Zajęcia dydaktyczne:

 1. Nauczyciel może prowadzić lekcje z wykorzystaniem platformy classroom poprzez przekazywanie materiałów i zadań w formie nagrań video, plików do czytania np. PDF itp. oraz w treści wiadomości mailowej . Przy wprowadzeniu nowego zakresu materiału zalecane jest przygotowanie materiału video, który ułatwi przyswojenie nowych zagadnień.
 2. Przedmioty tj. muzyka, plastyka, technika będą realizowane na zasadzie zadanego przez nauczyciela tematu, który uczniowie wykonują w formie projektu. Temat projektu będzie przesyłany w każdy poniedziałek począwszy od 30.03.2020. Nauczyciel decyduje o sposobie i terminie oddania pracy.
 3. Zadania domowe – nauczyciel może zadać dodatkowe zadania (poza zadaniami wykonanymi na lekcji) jasno określając sposób oddania zadania nauczycielowi do sprawdzenia.
 4. Zadania dla chętnych – nauczyciel może przekazać zadania ponadprogramowe lub powtórkowe dla chętnych wyraźnie opisując zadanie dopiskiem „ZADANIE DLA CHĘTNYCH”
 5. Ocenianie: będzie odbywało się na bieżąco po odesłaniu nauczycielowi zrobionych zadań drogą platformy lub @ {decyzja nauczyciela} oraz po oddaniu ćwiczeń przedmiotowych ze zrobionymi zadaniami, które nauczyciel będzie zadawał w trakcie edukacji zdalnej. Ćwiczenia należy oddać na pierwszych zajęciach po powrocie do szkoły .
 6. Decyzją dyrekcji egzamin teoretyczny KARTY ROWEROWEJ przełożony zostaje na rok szkolny 2020/2021.
 1. Zajęcia sportowe:
 1. Trener przygotowuje zajęcia sportowe w formie video, formie planów treningowych PDF itp.,
 2. Stopień trudności powinien być dostosowany do wieku ucznia,
 3. Ilość ćwiczeń oraz powtórzeń powinien być taki aby jedne zajęcia nie przekroczyły 20 minut,
 4. Ćwiczenia powinny być łatwe pod względem stopnia trudności i uwzględniające warunki domowe,
 5. Przesłane ćwiczenia mają na celu motywować uczniów do aktywności w domu jednak mogą być wykonywane tylko i wyłącznie za zgodą oraz w obecności rodzica!

 

W tym miejscu pragnę Państwu podziękować za dotychczasową współpracę, za zrozumienie i cierpliwość.

Życzę dużo zdrowia i do spotkania, niestety nie umiem powiedzieć kiedy, jednak oby jak najszybciej ale bez zagrożenia dla zdrowia i życia.

Dyrektor

Urszula Markowska

24.03.2020r.