519561892, sekretariat: 33 810 15 64 mmsportbielsko@gmail.com

Rekrutacja

SMS MM Sport w Bielsku-Białej oferuje:
– Nabór ciągły do klas 1-3 Szkoły Podstawowej.
Każda klasa jest o profilu ogólnorozwojowym oparta o zajęcia:
pływanie, gimnastyka, tenis ziemny oraz zajęcia ogólnorozwojowe.

– Nabór ciągły do klas 4-8 Szkoły Sportowej.
o specjalności judo, taniec, tenis, szachy.

Zasady rekrutacji

  1. Podanie o przyjęcie dziecka do SMS MM Sport.
  2. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku
    przeciwwskazań do uprawiania sportu.
  3. Uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 250,00 zł
    nr konta 71 1050 1070 1000 0090 3083 6671
  4. Zaliczenie testu sprawnościowego.

Podanie o przyjęcie

Dane do przelewu

OPŁATA WPISOWA 250 zł

MMSport Sp. z o. o.
ul. M. Boruty – Spiechowicza 24
43-300 Bielsko-Biała

ING oddział w Bielsku-Białej
71 1050 1070 1000 0090 3083 6671