519561892, sekretariat: 33 810 15 64 mmsportbielsko@gmail.com

Dyscypliny sportowe

Klasy 1-3
Etap ogólnorozwojowy

Uczniowie naszej szkoły na poziomie klas 1-3 realizują pierwszy etap szkolenia sportowego etap ogólnorozwojowy.
Etap ten cechuje się dużą różnorodnością zajęć sportowych i ma na celu wszechstronne przygotowanie dziecka do uprawiania sportu na kolejnym poziomie. Wszystkie są częścią obowiązkowego planu lekcji i odbywają się w trakcie pobytu dzieci w szkole. Na zajęcia, które odbywają się poza szkołą uczniowie dowożeni są szkolnym busem pod opieką nauczyciela.

Klasy 4-8
Etap ukierunkowany i specjalistyczny

Uczniowie naszej szkoły na poziomie klas 4-8 realizują drugi etap – etap ukierunkowany oraz trzeci etap – etap specjalistyczny szkolenia sportowego.

Po trzyletnim ogólnorozwojowym przygotowaniu sportowym uczniowie przechodzą w kolejny etap szkolenia ukierunkowanego. Na tym etapie uczeń wybiera dyscyplinę wiodącą, czyli specjalizację sportową, którą trenuje w wymiarze minimum 9 godzin lekcyjnych. Dbając o dalszy wszechstronny rozwój uczeń bez względu na wybór specjalizacji uczestniczy dodatkowo w zajęciach uzupełniających: pływanie, wychowanie fizyczne oraz szachy.

Przejście ucznia do etapu specjalistycznego może, ale nie musi nastąpić na poziomie szkoły podstawowej. Uwarunkowane jest to indywidualnymi postępami ucznia, rodzajem dyscypliny czy też specyfiką zawodów sportowych. Przejście do etapu specjalistycznego powoduje zwiększenie godzin treningowych w dyscyplinie wiodącej, a czasem indywidualnym dostosowaniem procesu dydaktycznego do potrzeb realizacji procesu sportowego

Dyscypliny sportowe realizowane na pierwszym etapie edukacyjnym.
Klasy 1-3

Gimnastyka

Podstawowa dyscyplina sportowa w nauczaniu wczesnoszkolnym. Jej niepodważalną zaletą jest wszechstronny rozwój ruchowy oraz budowanie prawidłowej postawy ciała. Zajęcia prowadzone są w siedzibie naszej szkoły przez trenerów KS „START” Akrobatyka Sportowa z Bielska Białej. W ramach obowiązkowych zajęć uczniowie klas 1-3 trenują gimnastykę raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych.

Gimnastyka

Judo

Rywalizacja i wyładowanie emocji drzemiących w młodych organizmach to naturalne cechy wśród dzieci wieku wczesnoszkolnego. Zajęcia ze sztuk walki pod kontrolą doświadczonych trenerów to idealny sposób dostarczenie mocnej dawki rywalizacji. Dzieci świetnie się bawią przy wykonywaniu zadań sportowych judo, a także doskonale wzmacniają niemalże wszystkie partie mięśniowe. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły. W klasach 1-3 uczniowie ćwiczą judo raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Judo

Lekkoatletyka

Królowa sportu, jak mówi się o Lekkioatletyce, znalazła również miejsce w programie nauczania w naszej szkole. Należą do niej takie dyscypliny, jak: biegi, rzuty, skoki i chód. Nabycie prawidłowych nawyków ruchowych w wieku wczesnoszkolnym daje znakomitą podstawę do samodzielnego uprawiania sportu w przyszłości. W klasach 1-3 zajęcia dbywają się raz w tygodniu w wymiarze trzech godzin lekcyjnych.

Lekkoatletyka

Szachy

Sport, w którym logiczne myślenie to podstawa. Jest to gra dla każdego, uczy analizy wstecznej, wspomaga naukę przedmiotów ścisłych, a także pomaga osobom nieśmiałym w nawiązywaniu relacji. W MM Sport dzieci trenują szachy już od pierwszej klasy w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. Szachy w naszej szkole stanowią element programu nauczania aż do 8 klasy.

Gimnastyka korekcyjna

Taniec

Taniec nowoczesny rozwija naszą sprawność fizyczną i czucie własnego ciała, ale także wrażliwość i współpracę w grupie. Zajęcia taneczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, ponieważ w dużej mierze wykorzystują ich ekspresję naturalne formy ruchu. W naszej szkole klasy 1-3 realizują program taneczny raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych.

Taniec

Pływanie

Pływać mogą zarówno małe dzieci, jak i osoby starsze. W przypadku dzieci pływanie jest szczególnie wskazane, gdyż sport ten pomaga w kształtowaniu odpowiedniej postawy. Większość dzieci uwielbia zabawy w wodzie, dlatego też zajęcia na basenie są dla nich interesującą formą wychowania fizycznego. Co więcej, pływanie wskazane jest nawet dla dzieci, które ze względu na stan zdrowia nie mogą uprawiać innych sportów. Uczniowie naszej szkoły korzystają z krytej pływalni WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145.

Pływanie

Specjalizacje sportowe realizowane na drugim etapie ukierunkowanym oraz trzecim specjalistycznym.
Klasy 4-8

Taniec Judo Szachy Tenis