519561892, sekretariat: 33 810 15 64 mmsportbielsko@gmail.com

REKRUTACJA 2019
KLASY 1-3 Szkoły Podstawowej MM Sport.

WAŻNE TERMINY
SPOTKANIE REKRUTACYJNE :
12 MARCA 2019 GODZ 17:00 – BUDYNEK SZKOŁY MM Sport, ul. Gen. M. Boruty – Spiechowicza 24, Bielsko Biała

TERMINY TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO:

I TERMIN: 30 MARCA 2019 GODZ. 10:00 MIEJSCE: Korty tenisowe, ul. Ceramiczna 20, Bielsko Biała
Do egzaminu w pierwszym terminie przystępują kandydaci, którzy zapisali się na test oraz wypełnili niezbędne dokumenty do 25 marca 2019. Dopuszcza się udział w teście sprawnościowym w pierwszym terminie dzieci nie zapisanych wcześniej jeżeli w dniu testu liczba dzieci biorących udział w egzaminie nie przekroczy 32.
II TERMIN: DO USTALENIA PRZEZ DYREKTORA JEŻELI ZAISTNIEJE TAKA MOŻLIWOŚĆ
Szkoła może zorganizować II termin testu sprawnościowego w przypadku wolnych miejsc po ogłoszeniu wyników pierwszego testu sprawnościowego.

PLAN EGZAMINU:
GODZ 10:00 POTWIERDZENIE OBECNOŚCI, KODOWANIE
GODZ 10:15 ROZGRZEWKA
GODZ 10:30 ROZPOCZĘCIE TESTU
         KOORDYNATOR: mgr Nosowicz Marcin tel. 787-185-725

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
8 KWIETNIA 2019
strona internetowa: mmsport-bielsko.pl/aktualności
ODWOŁANIE RODZICÓW

do 12 KWIETNIA 2019

do Dyrektora Szkoły NSP MM Sport w formie pisemnej.

PODPISANIE UMOWY I WPŁATA OPŁATY WPISOWEJ
do 17 MAJA 2019

Dyrekcja Szkoły Podstawowej MM Sport